ALEK EKONOMI

När resultatet räknas

 

ALEK EKONOMI

En liten redovisningsfirma som arbetar med olika grenar inom ekonomi & administration

 

ALEK EKONOMI

Erbjuder även olika tjänster såsom revision, skatteplanering eller placering av kapital via goda samarbetspartners

Om ALEK

ALEK Ekonomi AB är en liten redovisningsfirma som arbetar med olika grenar inom ekonomi och administration. Inom ekonomi så är det allt från löpande bokföring, reskontra- och lönehantering till årsbokslut och inkomstdeklaration. Inom administration arbetar vi gärna med att bygga upp och förändra olika processer som förekommer på en ekonomi-avdelning. Några exempel är att få månadsboksluten att bli klara i tid, få ordning på kravrutinen i kundreskontran eller hitta ett bra flöde på leverantörsfakturorna så de blir konterade rätt, attesterade och betalda i tid.

För bolag som står inför en expansion eller en förändring så går vi gärna in och hjälper till på ekonomiavdelningen under en begränsad period. Man kanske letar en ekonomichef eller någon annan medarbetare och har fått en lucka, då kan vi täppa till den tillfälligt.

Vi kan även erbjuda olika tjänster såsom revision, skatteplanering eller placering av kapital via goda samarbetspartners.

Vår affärsidé är att bolaget ska fokusera på sin kärnverksamhet och göra det man är bra på och så hjälper vi till med det vi är bra på. ALEK Ekonomi AB – när resultatet räknas!

Adress:

ALEK Ekonomi AB
Tåstrupsgatan 10
262 32 Ängelholm

 

Rättigheter

© ALEK Ekonomi AB 2015. 
Designad av WOW – En reklambyrå!